Kolabuje bankovní sektor?
Co se aktuálně děje s SVB

Tento report je poskytován pouze pro obecné informační a vzdělávací účely. Jakékoli názory, analýzy, ceny nebo jiný obsah nepředstavují investiční radu ani doporučení.
Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko. X-Trade Brokers DM S.A. nepřijme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně, bez omezení, jakéhokoli ušlého zisku, který může vzniknout přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Procvičte si svůj trading nanečisto
díky bezplatnému cvičnému účtu

OTEVŘÍT DEMO BĚHEM PÁR VTEŘIN


Co je SVB?

Silicon Valley Bank byla americká banka, která patřila mezi TOP 20 největších bank v USA. Dle velikosti depozit byla největší bankou v Silicon Valley. Jak již název napovídá, banka se soustředila na financování začínajících podniků, tzv. startupů. SVB financovala podnikatelské inkubátory, které byly zodpovědné za projekty jako jsou Airbnb, DoorDash nebo DropBox. Strategie Silicon Valley Bank byla založena na riskantní hře s bezrizikovými aktivy (státními dluhopisy).


Co se tedy stalo a co se nyní řeší?

Komplikace s výběry nastaly v okamžiku, kdy se kvůli zhoršující se ekonomické situaci snažily startupy zlepšit svou likvidní pozici. Jedním z důvodů výběrů dříve uložených depozit je využití peněz na provoz, protože aktuálně vysoké úrokové sazby znemožňují startupům zvýšit své zadlužení. Americký Fed totiž v minulém roce zvyšoval úrokové sazby velmi vysokým tempem. Z 0,00 - 0,25 % dosáhly úrokové sazby na aktuálních 4,50 - 4,75 %. Kvůli nárůstu úrokových sazeb se propadla tržní hodnota stávajících dluhopisů, což banky běžně zaúčtovaly jako nerealizovanou ztrátu.


Proč SVB zkrachovala?

Příběh Silicon Valley Bank je považován za největší krach banky od finanční krize. Banky pokrývající tuto část sektoru i samotné firmy těžily v minulých letech z levného kapitálu, jež proudil na finanční trhy. Ve zmiňované době SVB hromadila depozita od startupů, nicméně makroekonomická nejistota a finanční problémy donutily tyto firmy svá depozita vybírat. Za uplynulé roky se objem depozit (viz obrázek) několikanásobně zvýšil a banka se musela rozhodnout, kam tyto prostředky uloží. Výnosy z krátkodobých dluhopisů byly v posledních letech nízké, proto se banka rozhodla pro dluhopisy s delší splatností, což po nějakém čase způsobilo problémy s výběry, které máme možnost dnes sledovat. Banka ukládala peníze získané od začínajících firem do státních dluhopisů, což je v bankovním sektoru běžná praxe. Problém však nastal v okamžiku, kdy byla depozita hromadně vybírána. SVB musela prodávat své dluhopisy, čímž ji kvůli jejich nižší tržní než nákupní ceně vznikla ztráta. To vyústilo až v požadavek managementu o navýšení základního kapitálu, kterým se měly tyto ztráty dorovnat.

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Vývoj depozit SVB. Zdroj: Bloomberg


Hrozí podobná krize jako v roce 2008?

Aktuální potíže bank zabývajících se kryptoměnami nebo rizikovým kapitálem mají jednu podobnost s krizí z roku 2008. Jsou jí vysoké úrokové sazby, které způsobily pokles tržní ceny cenného papíru. Zásadním rozdílem je typ drženého aktiva. Zatímco v roce 2008 byl pád bank způsoben poklesem cenných papírů krytých hypotékami, nyní se jedná o pokles standardních státních dluhopisů, jež lze levněji prodat na sekundárním trhu. Cenné papíry kryté hypotékami nebyly tak bezpečné, jak udávaly ratingové agentury, protože v té době mohl hypotéku získat každý.


Mohou z aktuální situace vytěžit i jiné banky?

Vládní dluhopisy držené zkrachovalými bankami se začnou odprodávat na tzv. sekundárním trhu, kde si je může jakákoliv jiná banka nakoupit. Výhodou právě těchto aktiv je jejich nižší cena. Banky, které mají nízký poměr úvěrů k depozitům, si mohou dovolit do dalších depozit investovat. Aktuální situace je tak zajímavá zejména pro největší americkou banku, kterou je JP Morgan Chase. Ze situace mohou těžit i M&T Bank nebo Citigroup. 

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Poměr úvěrů a vkladů amerických bank a vliv nerealizovaných ztrát cenných papírů na kapitálové ukazatele. Zdroj: JPMAM, Securities include Hold to Maturity and Available for Sale categories. Q3 2022.


Co udělá Fed a další instituce pro uklidnění situace?

Ne všichni investoři si pamatují problematická léta 2008-2009, ale ti, kteří si je pamatují, vědí, že šlo o skutečně obrovský problém, který mohl zcela rozvrátit tehdejší finanční systém. Předpokládáme, že americký Federální rezervní systém nebo jiné vládní instituce se z těchto událostí poučily a v dnešní době by nedopustily, aby situace zašla tak daleko. Teoreticky by Fed mohl výrazněji snížit úrokové sazby, což by situaci vyřešilo, ale tím by se vzdal boje proti inflaci, nebo bude Fed při zvyšování sazeb mnohem opatrnější – trhy již tuto situaci začaly oceňovat, což způsobilo výrazný růst cen dluhopisů. Investiční banka Goldman Sachs dokonce tvrdí, že již neočekává další zvyšování sazeb ze strany Fedu. V rámci USA existuje také instituce FDIC, která pojišťuje bankovní vklady až do výše 250 000 USD na jednoho vkladatele. Problémem této banky však je, že na jejích účtech bylo velké množství společností, které měly vyšší částku, a proto byly obavy, že banka nezastaví výběry, což bylo oprávněné, takže FDIC musela hledat jiná řešení.

SVB měla v podstatě dvě možnosti, jak situaci řešit. První z nich je prodej banky, což je z řady důvodů komplikované. Druhou možností je odprodat části banky jiným bankám. Vydělané peníze by pak byly použity na odškodnění vkladatelů a dalších postižených stran a snadno by se mohlo stát, že by všechny zúčastněné strany dostaly velmi velkou část svých peněz. Podle všeho jsou aktiva banky v pořádku a hlavním problémem byl pokles cen dluhopisů v důsledku růstu sazeb, proto by neměl být problém prodat většinu aktiv. To je jeden z rozdílů oproti problémovým letům 2008-2009, kdy banky držely obrovské množství velmi nekvalitních aktiv, jako byly například rizikové hypotéky. V tomto případě však FDIC převzal správu banky a aktiv a zajistí, že klienti budou odškodněni. Instituce oznámila, že všichni vkladatelé SVB dostanou své peníze v plné výši, což by mělo výrazně zmírnit obavy. Dokonce i americký prezident Joe Biden již přislíbil, že občané USA a podniky si mohou být jisti, že své peníze dostanou. Vlastní opatření ke zmírnění obav zavedl i samotný Fed, který prostřednictvím svého programu umožňuje bankám držet po určitou dobu dluhopisy do splatnosti, za což jim Fed poskytne peníze v nákupní hodnotě dluhopisu. Úřady tedy dělají vše pro to, aby se problém nerozšířil. Situace se však vyvíjí každým dnem a je možné, že se přidají další opatření, aby se zabránilo větší panice.

Procvičte si svůj trading nanečisto
díky bezplatnému cvičnému účtu

OTEVŘÍT DEMO BĚHEM PÁR VTEŘIN

Zdroj: Twitter
shapespecialquestright.svg


Stalo se v minulosti něco podobného?

Podobnými problémy se již v nedávné době potýkala řada institucí. Zmínit můžeme například kryptoburzu FTX. V jejím případě se ukázalo, že společnost pravděpodobně lhala a uváděla investory v omyl a investovala peníze do různých rizikových krypto projektů. Celý případ však odstartoval generální ředitel konkurenční krypto burzy Binance, který oznámil, že provedli interní audit, který zjistil několik nesrovnalostí. Na základě toho Binance prodala velké množství kryptoměn vytvořených FTX, což vyvolalo paniku. To následně vyvolalo vlnu výběrů z burzy, která se však do problémů dostala nejen kvůli svým velmi rizikovým aktivům, ale také proto, že FTX měla část svých peněz uloženou také ve státních dluhopisech. Jejich ceny však stejně jako v tomto případě začaly klesat, takže je burza musela prodávat se ztrátou. Takové panické výběry se označují jako tzv. bankovní run. 


Podobná událost může položit i silnou a zdravou finanční instituci, protože banky obvykle drží jen část svých peněz ve formě hotovosti. Ve skutečnosti banky znají přibližné částky, které potřebují udržovat v likviditě pro svůj běžný provoz. Ale run na banku má tendenci tuto bilanci zcela rozbít a požadavky na výběr peněz se obvykle mnohonásobně zvýší, což banku nebo jinou instituci dostane do problémů. Do potíží se před časem dostala i banka Silvergate, která je napojená na kryptoburzu FTX. Paradoxně tyto problémy nevyplývají z toho, že by se tyto instituce zabývaly rizikovějšími aktivitami, ale problémy začaly kvůli mnohonásobně se zvyšujícím požadavkům na výběr, které pro ně byly problematické kvůli růstu úrokových sazeb.

shapespecialquestright.svg


Co může tento případ udělat s americkým akciovým trhem?

Bankovní segment prošel po finanční krizi v letech 2008-2009 velmi výraznou proměnou. Banky měly mnoho povinností, musely držet více kapitálu, přidaly zaměstnance pro řízení rizik a banky byly pod mnohem větší kontrolou. Nová pravidla a regulace měly zajistit, aby podobný problém, na který by poté doplatila celá společnost, v budoucnu nevznikl. Zpřísněním pravidel jsme se však dostali do paradoxní situace, kdy je jejich dodržování natolik komplikované a nákladné, že zvyšuje překážky vstupu na tento trh. Proto velké banky dlouhodobě zvyšují svůj podíl na trhu. I když se dostupné údaje mírně liší, zhruba před 30 lety měly největší banky podíl na trhu kolem 15 %, zatímco dnes mají podíl přes 50 %. Předpokládáme, že současné události tento trend ještě prohloubí. Aktiva problémových bank pravděpodobně opět převezmou velké banky, a pokud v budoucnu dojde k nějakému zpřísnění regulace, aby se předešlo podobným problémům, ztíží to působení zejména nových hráčů. Tuto informaci před několika hodinami uvedl i americký prezident Joe Biden, který avizuje další zpřísnění regulace bank. Zpřísnění pravidel tak může v konečném důsledku vést k ještě větší konsolidaci trhu a posílení největších hráčů.

Zdroj: Twitter
shapespecialquestright.svg


Proč to může být pro akciové trhy paradoxně pozitivní informace?

Na první pohled vypadá tato situace pro trh negativně. Takové události obvykle přinášejí na trh paniku, která se obvykle projeví poklesem akciových indexů, a to byl i tento případ. Ostatně na konci druhého březnového týdne indexy na základě informací SVB také oslabily, protože investoři se obávali, že by mohlo dojít k systémovému problému. Jen za jeden den bankovní sektor oslabil přibližně o 4 %. I kdyby se problém vyřešil a situace se zcela uklidnila, stále bude existovat obava, že se objeví nějaký další problém jinde v ekonomice – podobnou paniku jsme před několika měsíci viděli v Británii u penzijních fondů. Je však velmi pravděpodobné, že tato situace donutí americký Fed přehodnotit svůj přístup ke zvyšování úrokových sazeb, alespoň to naznačuje vývoj na trzích a prohlášení Goldman Sachs. Je možné, že představitelé Fedu budou při oznamování dalšího zvyšování sazeb opatrnější. Pokud tato situace povede k tomu, že Fed bude sazby zvyšovat méně nebo je nebude zvyšovat vůbec a spíše je začne snižovat, měl by to být pro akcie pozitivní signál. Nižší úrokové sazby jsou totiž pro akciové trhy pozitivní a tato situace by mohla způsobit, že Fed zmírní jejich zvyšování.

shapespecialquestright.svg


Dilema Fedu

Americká centrální banka stojí před rozhodnutím, zda-li pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, aby zpomalila inflaci, nebo snížit úrokové sazby a podpořit tak finanční instituce. Jerome Powell vystoupil ve druhém březnovém týdnu před americkým Kongresem a Sněmovnou reprezentantů. V jeho projevu mimo jiné zaznělo, že lednová makroekonomická data vykázala lepší výsledky, než Fed očekával. Nejvýraznější překvapení přišlo z trhu práce, na kterém narostl počet pracovních míst o 507 000 a míra nezaměstnanosti se snížila na 3,4 %. Data vykazující silný pracovní trh byla zveřejněna i za měsíc únor, což Fed staví před těžké rozhodnutí. Zatímco trh po projevech Jerome Powella odhadoval zvýšení úrokových sazeb na březnovém zasedání o 50 bazických bodů s pravděpodobností 71 %, po krachu bank se očekávání trhu snížila. Swapový trh aktuálně oceňuje zvýšení úrokových sazeb na příštím zasedání FOMC o 25 bazických bodů s 58% pravděpodobností. V této návaznosti ceny vládních dluhopisů v pondělí prudce vzrostly, přičemž výnosy dvouletých amerických státních dluhopisů zaznamenaly největší jednodenní pokles od roku 1987. Zároveň výnosy 2letých dluhopisů klesly za poslední 3 dny nejvýrazněji od roku 1987 (viz obrázek). Trhy tak začaly započítávat výrazně nižší zvýšení sazeb.

Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

2letý výnos americké státní pokladny, třídenní kurz změny (bps): 1977 až 2023. Zdroj: Twitter


Pokud se zajímáte o obchodování nebo investování a chcete se dozvědět více, podívejte se na vzdělávací materiály a další informace na našem webu. Nebo si vytvořte účet, abyste získali přístup k exkluzivnímu obsahu, který je určen pouze pro klienty XTB (kurzy, analýzy apod.).
shapespecialquestright.svg

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podníkání na kapitálovém trhu.
Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů.
Společnost X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci.
V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků.

Získaná ocenění skupiny XTB