Vnější faktory, které mohou ovlivňovat cenu kryptoměny

Tomáš Mirzajev a Martin Stibor
3. 11. 2017

 

Existuje několik významných faktorů, které mají vliv na cenový vývoj kryptoměn. Ačkoliv je cenový vývoj na kryptoměnách velmi bouřlivý a na první pohled může být složité vymezit faktory, které mají významný vliv, tak obecně platí, že čím má daná kryptoměna větší tržní kapitalizaci, tím racionálnější faktory ovlivňují její cenový vývoj. Naopak u altcoinů s malou tržní kapitalizací dochází často k iracionálním pohybům, které mají na svědomí skupiny se zájmem ovlivnit alespoň krátkodobě trh.

Pokud se však zaměříme na obecné faktory mající vliv na významné kryptoměny, tak se jedná o klasický poměr nabídky a poptávky, která se prolíná v tržní cenu. Jelikož jsou kryptoměny nové a těžko ocenitelné aktivum, tak se zde setkáváme s velkou volatilitou, protože není jasný konsenzus mezi stabilní oblastí hodnoty.

Dalším faktorem, který vstupuje více či méně do procesu cenotvorby, je obtížnost těžby dané kryptoměny. Čím je obtížnější proces těžby, tím méně se dostane nových jednotek do oběhu a tudíž stoupne jejich vzácnost a trh se může dostat do situace převisu poptávky nad nabídkou. V praxi se však setkáváme s tím, že obtížnost těžby a cena se vzájemně ovlivňují spíše opačně a to tak, že čím je cena kryptoměny vyšší, tím roste ochota těžařů investovat do její těžby. U Bitcoinu se obtížnost těžby za posledního půl roku téměř ztrojnásobila a za poslední dva roky dokonce zdvacetinásobila, lze tedy vysledovat vztah mezi obtížností těžby a cenou. Rostoucí křivka na obrázku níže nám znázorňuje vývoj obtížnosti těžby Bitcoinu za období posledních dvou let.

06-01-vyvoj-ceny-bitcoinu.png

zdroj: bitcoinity.org


Praktická využitelnost té či dané kryptoměny je považována jako významný faktor, který má vliv na cenu. Momentálně nejsou kryptoměny rozšířeny globálně, tudíž posoudit jejich praktické využití se ve většině případů dá pouze na základě spekulací na spektrum jejich možností v dalších letech a též srovnáváním se současnou praxí. I to však postačí k tomu, aby byla využitelnost kryptoměny považována jako významný faktor její ceny.

Jako další a velmi proměnlivý faktor lze označit nové zprávy, které se nějakým způsobem dotýkají prostředí dané kryptoměny. Obvykle se jedná o pozitivní, nebo negativní informace, které okamžitě ovlivní cenu. Ta reaguje pohybem, který trh v té dané chvíli vyhodnotí jako adekvátní a zahrne novou informaci do ceny kryptoměny. S tím se však pojí riziko manipulace zpráv a jejich významnosti, které se využívá zájmovými skupinami k tomu, aby nalákaly méně zkušené obchodníky na náhlý vzestup ceny podpořený na první pohled skvělou zprávou, která se však posléze ukáže jako málo podstatná a cena se rychle vrátí zpět. Ovšem nezkušení obchodníci, kteří na základě růstového impulzu a této zprávy vstoupili ve snaze zachytit růst, skončí se ztrátou, která se promítne v zisku tržních manipulátorů. Je třeba dodat, že toto se děje spíše na menších kryptoměnách, a jak již bylo napsáno v úvodu, čím větší má kryptoměna tržní kapitalizaci, tím je méně náchylná podobným praktikám.