Investujete do amerických akcií?
Zamezte dvojímu zdanění!

VÍCE O W8-BEN

ZALOŽTE SI ÚČET U XTB
A VYUŽIJTE NIŽŠÍ SAZBU DANĚ NA AMERICKÉ DIVIDENDY

OTEVŘÍT ÚČET ZDARMA

Pro koho je W-8BEN určen?

Formulář W-8BEN je určen všem klientům, kteří nemají daňovou rezidenci v USA, ale dostávají z USA nějaký příjem. V praxi to znamená, že pokud nejste občané Spojených států, ale získáváte odtud příjem – např. ve formě dividend vyplácených z amerických akcií či ETF, případně jejich ekvivalenty v rámci CFD, díky tomuto formuláři ušetříte na daních z těchto příjmů.

OTEVŘÍT ÚČET ZDARMA

K čemu slouží formulář W-8BEN?

Coca-Cola, AT&T, McDonald's, 3M... Toto jsou jen některé ze společností, které vyplácejí dividendy nepřetržitě již nejméně 25 let!

Klienti XTB, kteří investují do amerických společností vyplácejících dividendy, si mohou snížit daně z 30 na 15 % pomocí formuláře
W-8BEN.


Snížená daňová sazba vychází z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a zemí, ve které má klient sídlo. Pokud je klient daňovým rezidentem v jiné zemi než v České republice, snížená sazba daně se může lišit.

OTEVŘÍT ÚČET ZDARMA

Jste zákazníkem XTB?
Vyplňte formulář W-8BEN

Formulář W-8BEN je k dispozici v Profilu investora na stránce
Můj profil
v části Daňové informace.

PŘIHLÁSIT SE

Často kladené otázky

Klient, který je českým daňovým rezidentem, může využít snížené sazby daně (15 namísto 30 %) na dividendy vyplácené americkými společnostmi a jejich ekvivalenty (platí pro americké CFD na akcie a ETF CFD registrovanými v USA) vyplněním formuláře W-8BEN.

Snížená sazba daně vyplývá z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a Českem. Pokud je klient daňovým rezidentem v jiné zemi než v České republice, snížená sazba daně se může lišit.

Formulář W-8BEN je určen pro všechny klienty, kteří dostávají příjem z amerických dividend a ekvivalentů dividend vyplácených z amerických akciových CFD nebo ETF. Pokud klient chce mít nižší daňovou sazbu z amerických dividend, musí tento formulář vyplnit.

Právnické osoby musí použít formulář W-8BEN-E.

Důležité: Občané USA nevyplňují formulář W-8BEN, ale pouze formulář W-9.

Formulář W8-BEN je k dispozici v Profilu investora v záložce Můj profil v sekci daňové informace. Formulář jsme připravili tak, aby pro Vás bylo jeho vyplnění a podpis co nejjednodušší. Většina polí formuláře W-8BEN bude vyplněna automaticky na základě informací zadaných při registraci. Některá data si však musíte vyplnit sami, např. zemi vaší daňové rezidence.

V odpovědích, které následují, najdete tipy, jak správně vyplnit některá pole formuláře W8-BEN.

Formulář W8-BEN je platný 3 kalendářní roky od konce roku, ve kterém byl vyplněn. To znamená, že formulář vyplněný například 15. července 2022 bude platný do 31. prosince 2025, pokud nedojde k dřívější změně údajů investora, která vyžaduje opětovné vyplnění formuláře (např. přesun daňové rezidence do jiné země).

Obecně by měl investor vyplnit formulář W8-BEN před nákupem amerických akcií nebo otevřením pozice na amerických akciových CFD nebo ETF. Pokud jste však formulář nevyplnili v této fázi (např. jste nakoupili akcie amerických společností před zavedením formuláře W8-BEN), můžete tak učinit později, nejpozději však do vyplacení dividendy nebo jejího ekvivalentu. Upozorňujeme, že snížená sazba daně z dividend se bude uplatňovat od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl formulář vyplněn a schválen jako správný společností XTB.


Proto chcete-li využít sníženou sazbu daně z dividend nebo ekvivalentů dividend, vyplňte formulář W-8BEN do konce měsíce, který předchází měsíci výplaty dividend. Například: pokud společnost vyplatí dividendu v březnu 2022, z účtů, pro které byl formulář W-8BEN vyplněn do konce února 2022, se srazí daň ve výši 15 %. Z ostatních účtů se srazí daň ve výši 30 %.


Pokud tedy chcete využít nižší daňové sazby na dividendy nebo jejich ekvivalenty, vyplňte formulář W-8BEN do konce měsíce předcházejícího měsíci výplaty dividend. Například: pokud daná společnost vyplatí dividendu v březnu 2022, bude daň ve výši 15 % sražena z účtů, pro které byl formulář W-8BEN vyplněn do konce února 2022. U ostatních účtů bude daň účtována na sazba 30 %.

Snížená sazba daně z dividend se bude uplatňovat od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl formulář vyplněn a schválen společností XTB jako správný.

Snížená sazba daně z dividend se automaticky uplatňuje od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl vyplněn formulář W8-BEN a společnost XTB jej uznala za správný. Od tohoto momentu se vaše dividendy (nebo ekvivalenty dividend) zdaňují nižší sazbou.

Nezapomeňte však, že formulář W8-BEN ověřuje společnost XTB, t. j. porovnáváme informace, které jste uvedli při podpisu smlouvy se společností XTB (nebo pokud je následně aktualizujete v Profilu investora), s informacemi, které jste uvedli ve formuláři W8-BEN. Pokud se údaje liší, váš formulář W8-BEN může být zamítnut. V takovém případě obdržíte oznámení, že musíte formulář vyplnit znovu. Abyste se vyhnuli této situaci, doporučujeme vám, abyste si před vyplněním formuláře
<br>W8-BEN zkontrolovali správnost svých údajů v Profilu investora a v případě potřeby je aktualizovali.

Ano, formulář W-8BEN, který je k dispozici v Profilu investora, můžete vyplnit a podepsat kompletně online. Vyplnění tohoto formuláře je plně legální za předpokladu, že XTB splňuje určité požadavky IRS (Daňového úřadu USA). Pokud byste z jakéhokoli důvodu chtěli vyplnit formulář v papírové podobě, obraťte se na svého account managera nebo na zákaznický servis.


Výše uvedené informace nepředstavují právní, daňové, finanční ani účetní poradenství a slouží pouze k informačním účelům.

Výše uvedené informace jsou aktuální ke dni zveřejnění a společnost XTB S.A. si vyhrazuje právo kdykoli změnit jejich obsah.

Všechny výše uvedené informace jsou chráněny podle ustanovení zákona o autorských právech a dalších ustanovení týkajících se ochrany duševního vlastnictví. Reprodukce jakýchkoli materiálů a informací uvedených výše, ať už vcelku nebo po částech, vyžaduje předchozí souhlas společnosti XTB S.A.

Klienti XTB S.A. jsou plně zodpovědní za vlastní posouzení a analýzu ustanovení daňových zákonů s cílem správně zaúčtovat daň z kapitálových výnosů ve svých ročních daňových přiznáních.

Zájemci o profesionální a individuální poradenství se mohou obrátit na odborníka, například daňového poradce.

Ocenění skupiny XTB